Khóa lặn
Khóa học đặc biệt
(30/11/2018)

Khóa học cơ bản
(06/04/2017)
Độ sâu: 18 mét
Thời gian: 03 ngày

Khóa học lặn nâng cao
(06/04/2017)
Độ sâu: 30 mét
Thời gian: 03 ngày

Khóa học sơ cấp cứu
(05/04/2017)
Thời gian: 01 ngày
Ai cũng có thể tham gia khóa học Sơ cấp cứu

Khóa cứu hộ
(05/04/2017)
Thời gian: 4 ngày
Yêu cầu: Advanced Adventurer / Advanced Open Water + bằng sơ cấp cứu. Trường hợp, học viên chưa có bằng sơ cấp cứu, sẽ phải tham gia một khóa EFR (Emergency First Response)