Khóa học đặc biệt
Yêu cầu chung: Tối thiểu học viên đã có bằng cơ bản

* Deep Dive: 
- Thời gian: 02 ngày
- Độ sâu tối đa: 40 mét
- Giá trọn gói: 4.950.000vnd

* Enriched Air Nitrox
- Thời gian: 01 ngày
- Giá trọn gói: 2.800.000vnd

* Perfect Buoyancy
- Thời gian: 01 ngày
- Giá trọn gói: 2.800.000vnd

* Night Limited Visibility:
- Giá trọn gói: 2.800.000vnd


Vui lòng liên hệ Trung Tâm Lặn Biển Sao Xanh để tìm hiểu thêm các khóa học đặc biệt khác hoặc nhận tư vấn